Stella Brzeszczyńska

Doradca podatkowy, specjalizująca się w rynku nieruchomości

Notka biograficzna

Prawnik i doradca podatkowy (nr 10219). Prowadzi kancelarię podatkową specjalizującą się w rynku nieruchomości. Autorka wielu publikacji o podatkach i rynku nieruchomości. Prowadzi wykłady nt opodatkowania nieruchomości dla biegłych rewidentów, księgowych, doradców podatkowych, notariuszy, pośredników i zarządców. 

Ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Podatkowe Studia Podyplomowe na SGH (dyplom z wyróżnieniem, specjalizacja – opodatkowanie obrotu nieruchomościami).
Doświadczenie zawodowe zdobywała w Ministerstwie Finansów oraz w spółkach doradztwa podatkowego.
Stella Brzeszczyńska jest autorką wielu publikacji prasowych oraz książek z zakresu prawa podatkowego, w tym m.in.: Opodatkowanie obrotu nieruchomościami, Nieruchomość w firmie, Umowy w obrocie nieruchomościami.
Stale współpracuje z Nieruchomościami C.H.Beck oraz z Administratorem. Jest także członkiem kolegium redakcyjnego Monitora Podatkowego.
Stella Brzeszczyńska prowadzi również wykłady z prawa podatkowego dla biegłych rewidentów, księgowych, doradców podatkowych, pośredników w obrocie nieruchomościami, zarządców nieruchomości. Współpracuje m.in. z SGH, CEE, Stowarzyszeniami Pośredników w Obrocie Nieruchomościami. Prowadzi także wykłady na Targach Mieszkaniowych dotyczące opodatkowana transakcji na rynku nieruchomości.
Kancelaria specjalizuje się w zagadnieniach podatkowych związanych z szeroko pojętym prawem nieruchomości. Dodatkową specjalnością jest podatek od spadków i darowizn.
Współpracuje z przedsiębiorcami z rynku nieruchomości, pośrednikami w obrocie nieruchomościami oraz ze wspólnotami mieszkaniowymi i zarządcami nieruchomości. Z jej usług korzystają także klienci indywidualni, którym udziela porad i pomaga w sprawach podatkowych lub przy zawieraniu umów na rynku nieruchomości.
Tytuł prezentacji na szkoleniu „Handel mieszkaniami”:
Handel mieszkaniami a VAT i kasa fiskalna